top of page

Operasyonel Mükemmellik Sistem Analizi (Check-up)

Tasarım, Kalite, Mühendislik, Üretim ve Yönetim alanlarındaki 32 yıllık uygulama tecrübemizle, üretim / operasyon sistemlerinizi Operasyonel Mükemmellik bakış açısıyla analiz ediyoruz.

 

Analiz sürecinde teorik ideallerden değil, Toyota, Peugeot, Citroen, MAN, Volkswagen, Hyundai ve Renault'tan edinilen en iyi (best practise) uygulamalardan referans alıyoruz.

 

Birkaç gün içinde tamamlanan bu çalışma sonucunda, stratejileriniz ile uygulamalarınız arasındaki boşlukları şu açılardan değerlendiriyoruz:

  • Üretim sistemleriniz ve hakim davranışların ideal Yalın sistemlerden farkları

  • Davranışlara yön veren ilkelerin açık ve yaygın olmayan yönleri

  • Değişime direnç, nedenleri ve pratik önlemler

  • Bireysel ve grup problem çözme davranışında uyumluluk

  • Organizasyon ve yönetim yapısının yüksek performans kültürüne uygunluğu

Analiz sonucunda, organizasyonunuzun mevcut iş yükü ve kabiliyetleri dikkate alınarak, sistem revizyonu veya yeni sistem devreye alma konularında, öncelikli eylemlerin planlandığı bir yol haritası öneriyoruz.

operasyonel Mükemmellik (Opex) Sistem Analizi

Uygulama Mentorluğu

İhtiyacınıza göre birlikte yapılandıracağımız, ya da tercihinize göre Operasyonel Mükemmellik Check-up sonuçlarına göre belirleyeceğimiz uygulama alanlarında Mentorluk hizmeti veriyoruz.

Mentorlukta amaç sistem gelişiminden daha çok, lider gelişimidir. Yalın dönüşüm yolunda, uzmanlığımız olan değişim yönetimini Lideleriniz ile birlikte yapıyoruz. Liderlerinizin otomotiv ana sanayindeki en iyi ve güncel uygulamaları alarak Rol Modellik sergilemelerini, böylece gelişimin kalıcı olmasını amaçlıyoruz.

Otomotiv Fabrika ve Proses Planlama

Otomotiv ana sanayi fabrika ve proseslerinin planlama, tasarım, yatırım ve devreye alınmasındaki 30 yıllık tecrübemizle, verimli ve esnek üretim hatları kurmanıza, kapasitenizi yatırımsız artırmanıza ve ekipman veriminizi mükemmellştirmenize yardım ediyoruz.

Bazı hizmetlerimiz:

  • Yalın'a uygun Layout planlama ve optimizasyonu

  • Ekipman seçimi / yatırım / devreye alma

  • Proses tasarımı ve akış simulasyonu

  • TPM ve bakım sistemlerinin kurulması

  • Ekipman kapasite artırımı

bottom of page