top of page
Yalın dönüşüm.png

Onlarca Yalın sistem ve araç arasından, nereden başlamak gerekir?

 

Obeya'dan mı, lider gelişimi veya 5S'ten mi?

 

Dijital Yalın Dönüşüm'ü sistematik bir yaklaşımla sağlamak ister misiniz?

Bu yaklaşımla temellerden başlayıp sürekli iyileştirmeye ve sonunda da operasyonel mükemmellik seviyesine ulaşabilirsiniz.

Değişim Yönetimi hizmetimiz:

  • Yeni alışkanlıkların gelişimi zaman alır: Davranışları uygulamada gözlemliyor ve koçluk yapıyoruz (Kata).

  • Kalıcı gelişim: Doğru davranışları, Yalın prensiplere dayalı olarak geliştiriyoruz. Doğru davranışlar tekrarlanıp yaygınlaştıkça,  davranışlara olan inanç artar. İnançlar benzeşince ortak amaçlarda bütünleşmek kolaylaşır.

Yalın Sistemler

      Ana Sistemler

Standartlaşma

Çekme sistemi ve sürekli akış

Yerinde kalite

VSM

TPM

Görsel yönetim

5S

Kaizen ve PUKÖ

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

      Sürekli İyileştirme Sistemleri

Problem Çözme ve A3 Düşünce

Fonksiyonlar arası takımlar

Kaizen sertifikasyon

Normal - anormal durumlar

Normal durumlar, günlük yönetim

Anormal durumlar ve eskalasyon

Çalışan gelişimi

Lider gelişimi

Tedarikçi gelişimi

Poka-Yoke

Harigami

Şampiyon araç

Jikotei-Kanketsu

Öneri sistemi

Üretim için tasarım

Heijunka, yük dengeleme sistemi

Endüstri ilişkileri

Liderin Rol Modellik görevleri

İş başı eğitim

Çalışanların hedeflerle bütünleşmesi

İşe alım ve terfi politikaları

Çoklu kabiliyet gelişim sistemi

Seri üretim ve çeşitlilik yönetimi

Düşük üretim, karmaşıklık yönetimi

      Mükemmellik Sistemleri

Statejik planlama, Hoshin Kanri

Stratejik yönetim ve takip

Stratejik iletişim

Müşteri ilişkileri yönetimi

Maliyet muhasebesi - üretim ilişkisi

Organizasyon yapısı

İK ve yüksek performans kültürü

Kültür yönetimi

Çalışan memnuniyeti

Performans göstergeleri ve yönetimi

Raporlama sistemleri

Obeya Kurulumu

Problem Çözme Sistemi

Operasyonel Due Diligence

Karmaşıklık Yönetimi Sistemi

bottom of page