top of page
Operasyonel Mükemmellik Çalıştayları - Leanopex
Operasyonel Mükemmellik Çalıştay Yapısı -Leanopex
pngegg_edited.png
pngegg_edited.png
pngegg_edited.png
pngegg_edited.png

Çalıştaylar

Eğitimler, Yalın Sistemler ile ilgili detaylı bilgiler verir.

 

Çalıştaylarda ise Yalın İlkelerin kök salmasını amaçlıyoruz. Birçok Yalın sistem, kültür ve inanç bağlantıları sağlanmadan bir arada kurulursa, direnç kaçınılmaz olacak ve sistemlerin yaşaması için büyük bir enerji harcamak gerekecektir. Bunun yerine, her bir sistem, mevcut kültür dokusuna uygun kurulduğunda,  liderler ve çalışanları tarafından sahiplenilecek ve bu nedenle sürekli iyileştirmeye uygun bir yapıyla doğacaktır.

 

Üçer gün süren çalıştaylarımızda tek tek Yalın sistemleri ve sistemlerin birbirleri ile olan ilişkilerini simülasyonlar ve karşılıklı etkileşim yöntemiyle ele alıyoruz:

  • İlkeler lider davranışını nasıl etkiler

  • Lider davranışı, ideal sistemlerin kurulmasını nasıl etkiler

  • Açık, paylaşılan ve yol gösteren ilkeler olmaksızın büyüyen sistemler dengesizliğe girer

  • Sistem entropisi ve liderlerin sorumlulukları

  • Sistemler gurup davranışını nasıl etkiler

  • Gurup davranışı kültürü nasıl belirler

  • Organizasyon yapısı ve İK politikaları yüksek performans kültürünü nasıl etkiler

  • Stratejik yönetim, Yalın sistemleri mükemmelliğe nasıl taşır.

  • Opersyonel Mükemmellik

Çapa 3
bottom of page