top of page

Yalın Operasyonel Mükemmellik Çalıştayları

Bazı şirketlerin değerleri, çalışanların yorum farklılıklarına maruz kalan, zayıf kelimelerden ibarettir. Çalışan yetkinlikleri, bir yerlerde tanımlanmış olsalar da, çoğunlukla şirketin iş yapma tarzını net olarak tarif etmedikleri için, davranışlara kılavuzluk yapmazlar. Ya da kılavuzlar nettir ama kılavuz kullanmama davranışı hoş görülür.

Bireysel ölçekte davranışı içeriden değerler, dışarıdan sistemler yönlendirir. Grup davranışını geliştirmek için; ortak değerlerde fikir birliği sağlamak ve istenen davranışı sistemlerle desteklemek gerekir. 

Operasyonel Mükemmellik Çalıştayları | Davranış Gelişimi

Yaklaşımımız

Çalıştaylarımızda;

  1. Kişisel değerler üzerinde konuşarak ortak bir tanım oluşturmayı amaçlıyoruz.

  2. Bu değerleri referans alarak işyerindeki günlük davranışları olumlu ve olumsuz olmaları bakımından değerlendiriyoruz.

  3. Kurumunuzun değerleri ve davranışlara nasıl kılavuzluk ettikleri üzerinde konuşuyoruz.

  4. Çalışanlarınızın kişisel değerleri ile kurumunuzun değerleri arasında ortak zemini bularak, aralarında köprü kuruyoruz. 

 

Bilmek ile yapmak arasında bir fark vardır.

Bir beceri, ancak onu kullanarak gelişir.

Çalıştaylarımızda, günlük işyeri davranışlarını Yalın bakış açısından değerlendiriyoruz. 

Bu değerlendirmeleri, gerçek iş yaşamındaki günlük uygulama örnekleri üzerinden yapıyoruz.

Çalıştayların beklenen çıktıları:

  1. Kurum değerleri referans noktasına göre doğru ve yanlış davranışlar hakkında fikir birliği

  2. Günlük Yalın uygulamalar üzerinde oluşan doğru-yanlış farkındalığı ile çalıştayların etkilerinin hızla görülmesi

  3. Odaklanmış grup çalışması ile artan bireysel hesap verebilirlik sorumluluğunu (accountability)

  4. İnsan Kaynakları'na Yalın yetkinlikler ve kültür hakkında kısa dönemde yapılması gerekenlerle ilgili bir yol haritası

  5. Strateji bölümleri için tüm değer zincirindeki zayıf noktalar hakkında netleşen görüş

  6. Ekip halinde katılımlarda Yalın düşünce ve uygulamadaki davranış kodları üzerinde fikir birliği (consensus / commitment)

W1

Çalıştay 2. 

Yüksek Performans Kültürünün Altyapısı

Operasyonel Mükemmellik Çalıştayları | Kültür Altyapısı
2.baskı small.jpg

Yalın İlkeler

 

Saygı

Güven

Takım Çalışması

 

İdeal Sistemler ve Davranışlar

Öneri sistemi

Standartlaşma

Normal ve anormal durumlar

Normal durumlar ve günlük yönetim

Anormal durumlar ve eskalasyon

Çalışan gelişimi

Lider gelişimi

İşçi sağlığı ve iş güvenliği sistemleri

İletişim sistemleri

Endüstriyel ilişkiler

Liderin rol modellik sorumluluğu

İş başı eğitim

İşe alım ve terfi politikaları

Çoklu kabiliyet gelişimi

W2

Çalıştay 3.

Sürekli İyileştirme

Operasyonel Mükemmellik Çalıştayları | Sürekli İyileştirme

Yalın İlkeler

 

Kaizen

Bilimsel düşünce

Yerinde kalite

Çekme ve akış

Süreç odaklılık

 

İdeal Sistemler ve Davranışlar

 

Problem Çözme ve A3 Düşünce

Kaizen sertifikasyonu

Fonksiyonlar arası takımlar

VSM

TPM

Görsel yönetim

5S

Tedarikçi gelişimi

Kaizen ve PUKÖ

Jikotei-Kanketsu, mükemmel proses

Çekme sistemi ve sürekli akış

Üretim için tasarım

Heijunka, yük dengeleme

Seri üretim ve değişiklik yönetimi

Düşük üretim ve karmaşıklık yönetimi

 

W3

Çalıştay 4. OPEX

Operasyonel Mükemmellik Çalıştayları | OPEX

​ Yalın İlkeler

         

Uzun vadeli bakış

Sistematik düşünce

Müşteri odaklılık

İdeal Sistemler ve Davranışlar

Stratejik Planlama ve Hoshin Kanri

Değişim yönetimi

İletişim

Müşteri ilişkileri yönetimi

Maliyet muhasebesi - üretim uyumu

Organizasyonel yapı

Yüksek performans kültüründe İK rolü

Kültür yönetimi

Çalışan memnuniyeti

Lider gelişimi

Performans göstergeleri

Raporlama sistemleri

bottom of page