top of page
perfo.png

Operasyonel Mükemmellik Kültürünün 3 Özelliği

Rekabet avantajı nasıl elde edilir? Nasıl korunur?

İşinizi yürütmede ve sürdürmede elinizde var olan avantaj iyi bir fikirden, bir fırsatı doğru değerlendirmekten veya üstün teknolojiyi kullanmaktan kaynaklanıyor olabilir. Bu avantajı sonuca dönüştüren araç ise, iş yapış şeklinizdir. İş yapış şekilleri geliştikçe ve yeni teknolojiler çıktıkça, eskileri bir anda ayrıcalıklı durumlarını kaybederler. Öyleyse kalıcı veya sürdürülebilir rekabet avantajı nasıl elde edilebilir?

Neyin kalıcı olduğunu anlamamız lazım ki, ona sıkıca sarılalım. Kısa yoldan söyleyelim: Kalıcı olan değişimin kendisidir. Yeni bir teknoloji, avantajı sizden uzaklaştırmaya başladığında, ona adapte olmak gerekecektir. Adapte olmak, sadece yeni teknolojiyi satın almak değildir. Değer zincirinizdeki tüm halkaların bu teknolojiyi hızla öğrenmesi, etkin kullanabilmesi ve iş yapış tarzları ile bütünleştirebilmesi gerekir. Denge önemlidir çünkü zincirin gücü, zayıf halkanın gücü kadardır.

blu line.png

Bilginin, bilmekten yapmaya dönüşeceği ortamı oluşturmanıza, Leanopex eğitimleri ve uygulama mentorluğu ile destek oluyoruz.

bottom of page